Sıfırdan Borsa

Sıfırdan Borsa ve Kripto Para Haberleri
WEF, kurumsal güvenliği artırmak için CRF ve CRI’yı tanıttı


Dünya Ekonomik Forumu (WEF), perşembe günü siber dayanıklılık hakkında, Siber Esneklik Çerçevesini (CRF) ve Siber Esneklik Endeksini (CRI) tanıtan bilgilendirici bir rapor yzamanimladı. Profesyonel hizmet şirketi Accenture ile ortaklaşa hazırlanan raporda, WEF’in ocak zamaninda yzamanimlanan Global Cybersecurity Outlook raporuna yakın şeylerden bahsedildi.

The Global Cybersecurity Outlook, siber liderlerin yalnızca yüzde 55’inin siber dayanıklılık vizyonunu kurumsal risk yönetimi stratejilerine entegre etmeyi düşündüklerini tespit etti. Buna karşılık, sektörden bağımsız Siber Esneklik Çerçevesini, bağlantılı en iyi uygulamalar ve alt uygulamalarla birlikte ele alıp altı ilke oluşturmak için mevcut çerçeveleri değerlendirdi.

WEF Siber Güvenlik Merkezi başkanı Algirde Pipikaite, Cointelegraph’a e-posta yoluyla uyguladığı duyuruda, “CRI’yi geliştirmeye yönelik toplanan çalışma grubu, kamu ve özel sektörden olmak üzere 50’den fazla yöneticiyi bir araya getirdi ve bir yıl boyunca ortak çalışıldı. Sekiz çalıştay, bire bir istişareler düzenledi ve topluluktan yazılı geri bildirim topladı.”

Dördüncü Sanayi Devrimi’ndeki riskin karşılıklı bağımlılığı vurgulanan raporda buna ek olarak şunlara da değinildi:

“Dördüncü Sanayi Devrimi, sistematik karşılıklı bağımlılığın getirdiği fırsatın hem risk hem de ödül içerdiği anlamına geliyor. Çünkü gelecekte var olacak değer ve oluşacak etki, kümülatif olmaktan ziyade ardeldir, yani her geçen gün daha da önem arz etmektedir.”

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 2025 yılına görecek şekilde dünya ekonomisi üzerinde 100 trilyon abd parasılık bir ek değer oluşturacağını olabilite ediyor.

Pipikaite, “Siber Esneklik Endeksini’nin (CRI) endardri tarafından geniş çapta kabul göreceğini düşünüyoruz. Ayrıca ilk deneme çalışmalarının şu anda Petrol ve Gaz topluluğuyla birlikte yürütüleceğini öngörüyoruz,” dedi.

Yzamanimlanan rapora göre, siber dayanıklılığı artırmaya yönelik atılacak zaman en yeniraki adımlar mevcut. Bunlar, ortak siber dayanıklılık performans göstergeleri oluşturmak, ekosistemler içindeki ve arasındaki nedenselliği ve korelasyonu ölçmek, bazı üyelerin ekosistem dayanıklılığında daha fazla sorumluluk taşıyıp taşımadığını ve nasıl daha fazla sorumluluk taşıdıklarını belirlemek için merkeziliği hesaplamak şeklinde sıralanabilir.

Atlantik Konseyi ve Uluslararası Para Fonu da dahil olmak üzere diğer kuruluşlar da bahsedilen dayanıklılık sorunlarını ele topladı